Verslag Koningspartij 2021

Yes! Eindelijk was het dan weer zover, de eerste wedstrijd van het seizoen!

De zon scheen, de lucht was blauw en de wind hield zich ook aardig gedeisd.

Ondanks dat er deze dag geen publiek langs de lijn mocht staan, was het één en al gezelligheid op het kaatsveld. 

Na een goede warming up konden alle categorieën los.

Bij de welpen waren er vier parturen van twee en werd er gekaatst in een pouletje. Er werd door iedereen hartstikke goed gekaatst. Het partuur van Inke Nora en Marlies had de meeste punten en ging er met de krans vandoor! Afke en Ties pakten de 2e prijs. De 3e prijs was voor Hielke en Feije en de 4e prijs was deze dag voor Ylze en Else. 

Bij de pupillen stonden er maar liefst vijf op de lijst. Deze categorie kaatste vier omlopen met elke keer wisselde parturen. Hiermee werd er individueel gestreden voor punten. Wat werd er ook hier heerlijk gekaatst. Dit resulteerde in spannende uitslagen. Zo hadden de nummer 1 en 2 hetzelfde aantal punten en moest er naar de eersten en de losse punten gekeken worden. Redmer kwam hierdoor op de 1e plaats en ging met de krans naar huis! Dit betekende voor Janet dat ze de 2e prijs pakte! De 3e prijs was voor Mette Mare, de 4e prijs voor Jelmer en voor Doutzen was de 5e prijs. 

Voor de schooljeugd was het deze keer aanschuiven bij de senioren. Omdat de senioren tot en met 26 jaar momenteel alleen nog maar mogen kaatsen bij ledenwedstrijden, konden de twee schooljongens deze parturen versterken. Er waren drie parturen van drie, waardoor er door alle parturen twee keer gekaatst kon worden. Spannende partijen kwamen deze dag voorbij. Zo werd er twee keer met vijf eersten gelijk gekaatst. De kunst was om elkaars kwaliteiten in het partuur op de juiste manier naar voren te laten komen. Dit resulteerde in de krans voor het partuur van Jorrit, Anke en Jildau. 

We kijken terug op een gezellige, sportieve en zonnige eerste ledenwedstrijd van het seizoen! 

Hopelijk volgen er snel meer en is er binnenkort steeds meer mogelijk binnen de maatregelen! 

Reacties zijn gesloten.