Verslag Prins en Prinsessen partij

Vandaag was het zover, de eerste KNKB wedstrijd voor de pupillen van dit jaar ging los! Op het programma stond vandaag de Prins- en Prinsessenpartij. Bij de jongens waren er 45 kaatsers en bij de meisjes 50 kaatsers. Een mooie lijst!

Om 9.00 uur ging de wedstrijd los. Na een woordje van de voorzitter van Wêz-Wis Tsjom werden de parturen omgeroepen door de omroeper Harry Benders.

Het was een mooi gezicht om te kijken dat er zoveel pupillen jongens en meisjes aan het kaatsen waren.

In de eerste omloop bij de meisjes waren al een aantal spannende partijen. Zo eindigden twee partijen op 5-5 6-6. De meisjes waren lekker fanatiek en er werd leuk en vooral sportief gekaatst! Werd een bal boven geslagen dan kreeg de kaatster ook complimenten voor de bovenslag. Zo zien we het graag op het kaatsveld in Tsjom.

Beide halve finales in de verliezersronde waren erg spannend. De eerste halve finale ging tussen Aisha Mahmoud (Sint Annaparochie) en Wieke Schaap (Turns) tegen Karina Mollema (Dronyp) en Tessa Westra (Bolsward). Helaas konden Aisha en Wieke het niet winnen van Karina en Tessa en wonnen daarmee de derde prijs in de verliezersronde. De andere halve finale ging tussen Britt Joustra (Lollum) en Lieke Tuinier (Makkum) tegen Denise de Witte (Makkum fr) en Brecht de Groot (Reard). Ook dit was een spannende wedstrijd maar Denise en Brecht verloren deze wedstrijd met 5-4 6-0. De finale ging daarom tussen Karina en Tessa tegen Britt en Lieke. Britt en Lieke leken de overhand te hebben maar Karina en Tessa probeerde terug te vechten. Britt en Lieke wisten toch de overhand te houden en wonnen met 5-2 6-2 en werden hiermee eerste in de verliezersronde. Karina en Tessa werden tweede in de verliezersronde.

In de winnaarsronde stonden Rianne Osinga (Ingelum) en Maud Scheffer (Sexbierum) te kaatsen tegen Noëlle Hiddinga (Sint Annaparochie) en Anke Bruinsma (Makkum fr). Noëlle en Anke waren te sterk voor Rianne en Maud en kwamen hierdoor in de finale te staan. Rianne en Maud gingen met de derde prijs naar huis. De andere halve finale ging tussen Fenna Cuperus (Bolsward) en Lotte-Ytsje Hoekstra (Stiens) tegen Jeldau Koopmans (Lollum) en Marit Steigenga (Exmorra). Fenna en Lotte-Ytsje deden goed hun best maar wisten het niet te winnen van Jeldau en Marit. De finale tussen Noëlle en Anke tegen Jeldau en Marit begon niet erg spannend. Noëlle en Anke wisten de eerst drie bordjes te pakken maar daarna begonnen Jeldau en Marit ook beter te kaatsen. Het was echter niet genoeg voor Jeldau en Marit en zij verloren met 5-4 6-2. De kransen waren voor Noëlle en Anke. Natuurlijk wordt er met deze partij ook altijd een prinses gekozen en de commissie was er unaniem mee eens dat dit Noëlle was! Haar naam komt dan ook op de prinsessen wisselprijs!

Bij de jongens werd er erg fanatiek en sportief gekaatst. Er zaten hele mooie zitballen tussen maar ook hele mooie en verre bovenslagen. Wat een genot om naar de fanatieke jongens te kijken! De halve finale van de verliezersronde ging tussen Sverre Stobbe (Balk) en Allart van der Meer (Dronryp) tegen Jort de Kroon (Dronryp) en Stijn Feenstra (Exmorra). Deze was niet erg spannend en eindigde 5-2 6-0 in het voordeel van Jort en Stijn. Sverre en Allart kregen de derde prijs in de verliezersronde mee naar huis. Omdat Lourens Buwalda (Schettens) en Pieter Miedema (Stiens) na de derde omloop bleven staan, stonden zij in de finale van de verliezersronde tegen Jort en Stijn. Dit keer verloren Jort en Stijn met 5-2 6-4 en hierdoor was de eerste prijs in de verliezersronde voor Lourens en Pieter.

In de winnaarsronde bleven Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Bauke Jetze Kalsbeek (Stiens) ook staan na de derde omloop. De halve finale ging tussen Mark Reitsma (Tzummarum) en Jurre Dijkstra (Menaam) tegen Rik van der Weerdt (Makkum fr) en Kyano van Swinden Koopmans (Exmorra). Helaas was deze halve finale snel gekaatst want Mark en Jurre wisten met 5-0 6-6 te winnen. Mark en Jurre mochten het daarom opnemen in de finale tegen Lieuwe en Bauke Jetze. Dit werd een spannende finale die alle kanten op kon en ging. Uiteindelijk wisten Lieuwe en Bauke Jetze te winnen met 5-4

6-4 en namen zij de krans mee naar huis. De commissie was het unaniem eens wie de prins van deze dag was. Lieuwe is de prins van 2021 geworden!

Het was een prachtige dag! We willen nogmaals iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, geholpen heeft om van deze dag zo’n succes te maken!

Het bestuur K.F. Wêz-Wis Tsjom

Reacties zijn gesloten.