Federatiewedstrijd 18-5-2016

18-5-2016-Fed2Vanmiddag was de 1e wedstrijd van de federatie cyclus . Voor de welpen en pupillen in achlum.

Vanuit onze vereniging was er weer veel animo om mee te doen. Bij de welpen meisjes waren er geen tsjommers. Bij de welpen jongens stonden drie parturen op de lijst waarbij Simon en Jorrit de Tsjommers waren. Er werd in een poule gespeeld. De laatste wedstrijd was tevens een soort van finale waarbij Simon en Jochem het op namen  tegen Jorrit en zijn maat Jeroen. Jorrit en zijn maat wisten te winnen en wonnen de krans.
18-5-2016 Fed
Bij de pupillen meisjes waren er veel Tsjommers die mee deden. Totaal vier parturen zodat iedereen drie keer kon kaatsen in de poule. Voor Sybrich, Bianca en Marrit was er een hele spannende wedstrijd maar helaas net nietin de prijzen. Yannah wist met haar maten Maartje en Annika de meeste punten te verzamelen door drie keer te winnen en mocht de krans mee naar Tsjom meenemen.

Bij de jongens pupillen deden Sido en Gerrit-Jan mee als Tsjommers. Hier waren 6 parturen waarbij in twee poules werd gekaatst. Helaas geen finaleplek voor deze heren. Volgende keer weer een kans!

Meer foto’s en verslagen kun je lezen op www.federatiefranekeradeel.nl.

KNKB wedstrijden 15-5-2016

Afgelopen weekend waren er minder jeugleden van onze vereniging naar de KNKB wedstrijden dan voorgaande weekenden. Dit kwam doordat wij zelf een ledenwedstrijd hadden en er waren enkele geblesseerde spelers.

Steven ka15-5-2016atste bij de schooljongens in de A-Klasse te Niawier. Op zich al een prestatie, maar helaas geen prijs gewonnen. Volgende keer beter!

Gerbrich heeft gekaatst in Wolsum, alweer de eerste prijs voor Gerbrich en haar maat Ilse Kooistra uit Raerd.  Gefeliciteerd!

Op de site van de KNKB kun je de volledige verslagen lezen www.knkb.nl.

uitslagen en foto’s federatie basisscholen

D.E.L. Basisschool Partij Tzum

A-Klasse
1e prijs: Gerbrich Koster, Tzum (koningin) / Hessel Postma, Tzum
2e prijs: Elmer Feenstra, Franeker / Femke Buwalda, Franeker

B-Klasse
1e prijs: Simon Benders, Tzum (koning) / Maartje de Jong, Achlum
2e prijs: Berber v/d Meulen, Tzum / Sytze de Boer, Achlum
3e prijs: Gerrit Jan Tolsma, Tzum / Annika Faber, Achlum

1e prijs verliezersronde: Wietze Wemer, Dongjum / Bianca Hiemstra, Tzum
2e prijs verliezersronde: Jeroen Schinkel, Dongjum / SjirkjeVrieswijk, Achlum

klik maar op het plaatje voor alle wedstrijdfoto’s

IMG_8787

Knkb wedstrijden 8-5-2016

Afgelopen weekend waren er weer volop jeugdkaatsers actief bij de KNKB wedstrijden8-5-2016-2.

Steven, Robin en Redmer waren actief bij de schooljongens. Dit is een hele grote groep jeugd, er stonden maar liefst 30 partuur in de B-klasse op de lijst in Folsgare. Helaas zonder prijs terug naar Tsjom. Andere keer meer geluk heren!

Yannah en Marrit hebben gekaatst in Huizum bij de pupillen meisjes.
Marrit heeft samen met Ilse Marije van Beem de eerste prijs
in de afvalronde gewonnen. Super, gefeliciteerd!

Gerbrich en J8-5-2016-1orrit hebben in Beetgum gekaatst.
Voor Gerbrich de welverdiende eerste prijs! Gefeliciteerd!

Op de site van de KNKB kun je de volledige verslagen lezen www.knkb.nl.

Knkb wedstrijden 1-5-2016

KNKB verslag 1-5-20161-5-2016 - 2

Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden weer gespeeld bij de KNKB.
Er waren zes jeugdleden van onze kaatsvereniging vertegenwoordigd op deze partijen.

Jelle kaatste bij de jongens in Mantgum. Steven, Robin en Redmer waren actief bij de schooljongens in Winsum. Helaas voor deze heren dit keer geen prijs, volgende keer meer geluk!

Gerbrich is in Skingen-Slappeterp geweest in de categorie welpen meisjes en wist met de eerste prijs naar huis te komen!

Jorrit heeft zijn debuut gekaatst in Baard bij de welpen jongens en kwam met een tweede prijs naar Tsjom.

1-5-2016 - 1

Beide prijswinnaars gefeliciteerd!
Op de site van de KNKB kun je de volledige verslagen lezen www.knkb.nl.

 

Voorwoord

voor
Lente 2016 heeft zijn intrede gedaan. De eerste mooie dagen zijn geweest en de kriebels om de velden te betreden nemen toe.

Een terugblik op het afgelopen seizoen deed ons beseffen dat we een goed seizoen hadden. Naast de mooi bezochte ledenpartijen werd er door de jeugd maar ook door de senioren deelgenomen aan veel federatie- en KNKB partijen. In het oog springt natuurlijk een tweetal overwinningen op de KNKB velden. De welpen meisjes wisten daar bij de enige afdelingspartij een derde prijs te veroveren en bij het NK van de pupillen jongens wist Tzum de 2e prijs binnen te halen. Bijzondere prestaties waar wij als vereniging en dorp trots op mogen zijn! Lees verder