Knkb wedstrijden 2 en 3 juli

Gerbrich heeft afgelopen zaterdag gekaatst op het Sjûkelân in Franeker.
Bij de welpen meisjes heeft Gerbrich gestreden om een eerste of tweede prijs!
Het was een superspannende finale maar heeft deze helaas net verloren waardoor Gerbrich al weer een mooie tweede prijs heeft gewonnen! Goed gedaan Gerbrich! Lees verder

Knkb wedstrijden 25 en 26 juni 2016

Het was afgelopen zaterdag voor twee categorieën afdelingskaatsen bij de KNKB.Gerbrich, Marrit en Yannah zijn in St. Annaparochie geweest bij het NK voor de pupillen meisjes.De meiden hebben de eerste omloop gespeeld tegen de dames van Reahûs, die net een tandje te sterk waren waardoor de Tsjommer fruolje de wedstrijd op 5-4 en 6-6 verloren.
Jammer dames…. Jullie waren natuurlijk helemaal in de ban van het dorpsfeest en hadden zelfs de optocht aan jullie voorbij moeten laten gaan. Jullie hebben goed gespeeld… volgende keer weer een kans! Grote favoriet Makkum is Nederlands kampioen geworden.

Lees verder

Knkb wedstrijden 18 en 19 juni

KNKB verslag 18 en 19 juni 2016

Het was weer een erg leuk weekend voor de KNKB kaatsers met de nodige prijzen!
Zaterdag was er afdelingskaatsen voor de pupil18 en 19-6-2016len meisjes in Hommerts waar Gerbrich, Marrit en Yannah weer aan mee deden.
Het is best een groot niveau verschil tussen sommige parturen maar deze keer een leuke spannende eerste omloop waarbij de dames net niet door de eerste ronde heen kwamen.
Jullie hebben echt goed samen gekaatst en je ziet al door de ervaring die je krijgt door mee te doen dat het partuur steeds beter op elkaar is ingespeeld.
Volgende week alvast succes bij jullie NK wedstrijd!

Zaterdag was ook voor Jelle een afdelingswedstrijd, hij kaatste voor Bolsward het NK jongens in Menaldum. Lees verder

KNKB verslag 11 en 12 juni 2016

Wat een druk weekend voor de jeugdige kaatsers van onze vereniging. Het was een weekend met 11 en 12-6-2016 -2vooral afdelingswedstrijden.

 Zaterdag zijn Gerbrich, Aafke en Yannah afgereisd naar Raard waar een afdelingswedstrijd werd gespeeld bij de pupillen meisjes.
Direct de eerste omloop mochten jullie tegen de afdeling van Bolsward. Jullie hebben echt goed gekaatst tegen dit goed partuur, maar toch net verloren. In de opstap gingen de dames voor de herkansing.
Gerbrich heeft gekaatst met Judith Couperus uit Nijland en hebben de tweede prijs gewonnen.
Goed hoor, gefeliciteerd! Lees verder

Federatiewedstrijd 8 juni

Deze woensdagmiddag kaatsten de schoolmeisjes en schooljongens in Herbaijum. De derde ronde Door Elkaar Loten cyclus van de Federatie.

Vanwege het schoolkamp van de AMS deden dit keer alleen Jildau en Anke hieraan mee. Er werd in een poule gekaatst. Beide meiden wonnen hun eerste 2 partijen. Jildau en Ilse wonnen met 5-5 en 5-1. Anke en Mara met 5-0 en 5-2. Lees verder

Ledenpartij K.F. Wez Wis te Tsjom d.d. 11 juni 2016

Zaterdag is er weer gekaatst bij K.F. Wez Wis te Tsjom. Deze partij werd mogelijk gemaakt door Garage Strikwerda en Loonbedrijf R & H Bakker.

De welpen en pupillen waren vandaag weer bij elkaar gevoegd. Er was een federatiewedstrijd in Ried en een KNKB afd.wedstrijd voor pupillenmeisjes in Raard, waardoor er flink wat kaatsers misten. Verder waren er nog liefhebbers naar de open dagen van de luchtmacht, waardoor het vandaag een stille boel was op het Lyntsjepark. Lees verder

4 en 5 juni 2016 KNKB wedstrijden

Vorig weekend hebben jullie geen verslag gelezen…. Ook toen is weer goed gekaatst door onze jeugdleden bij de KNKB maar er zijn geen prijzen gewonnen.

Afgelopen weekend5-6-2016 hebben Robin en Redmer gekaatst bij de schooljongens in Oosterlittens.

Jammer dat Steven is geblesseerd aan de arm waardoor hij enkele weken niet zal kunnen kaatsen. Beterschap Steven, vanaf deze plek! Lees verder