Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering  Tot nader te bepalen datum i.v.m. corona virus Agenda OpeningVaststellen agendaAftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslidIngekomen stukken/mededelingenNotulen voorjaarsvergadering d.d. maart 2019Jaarverslag 2019 (zie voor het jaarverslag op www.kfwezwis.nl)Toelichting Financieel jaarverslag 2019 / bevindingen Kascommissie PAUZE KNKB … Lees verder